كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
گزارش از وضعیت مرکز
1-تاسیس دانشگاه پیام نور سمیرم در سال1377
2-خرید یک باب ساختمان توسط هیئت موسس در خیابان مطهری جهت دانشگاه
3-دانشگاه پیام نور واحد سمیرم از مهر ماه سال 1377 با رشته حسابداری و 54 دانشجوشروع به کار نموده ولی به علت اینکه ساختمان خریداری شده به جهت تعمیرات قابل استفاده نبوده و موقتا در نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 به مرکز شهرضا مراجعه و ثبت نام نمودند و در ترم دوم سال 1377 دانشگاه پیام نور واحد سمیرم عملا شروع و از دانشجویان ثبت نام نمود
4-تملک سه هکتار زمین در منطقه بلوار آبشار جهت احداث فضای آموزشی طی قرارداد واگذاری اداره کل سازمان مسکن و شهرسازی استان پرداخت و مبلغ ریال به حساب اداره کل مسکن و شهرسازی بابت خرید زمین فوق
5-اجرای عملیات احداث فاز 1 ساختمان آموزشی در دو طبقه به مساحت 2300 متر مربع از سال 1379
6-بهره برداری از فاز 1 ساختمان آموزشی در سال 1384
7-با عنایت به اینکه عملیات اجرای فاز 2 ساختمان آموزشی می بایست شروع می شد و ساختمان خریداری شده توسط هیئت موسس دیگر کارایی چندانی جهت دانشگاه نداشت برای تامین اعتبار فاز 2 با مجوز دانشگاه فروخته شد
8-اجرای عملیات فاز 2 ساختمان آموزشی در دو طبقه به مساحت 2300 متر مربع از سال 1386
9-با توجه به دایر بودن رشته های مهندسی کشاورزی از جمله اقتصاد کشاورزی و ایجاد مزارع نمونه جهت دروس عملی دانشگاه طی مکاتبات با اداره کل منابع طبیعی استان درخواست مجوز تملک 5/24 هکتار زمین از اراضی تنگ آهوان را نموده که مراحل تملک آن در دست پیگیری می باشد.
گزارش از وضعیت مرکز
1-تاسیس دانشگاه پیام نور سمیرم در سال1377
2-خرید یک باب ساختمان توسط هیئت موسس در خیابان مطهری جهت دانشگاه
3-دانشگاه پیام نور واحد سمیرم از مهر ماه سال 1377 با رشته حسابداری و 54 دانشجوشروع به کار نموده ولی به علت اینکه ساختمان خریداری شده به جهت تعمیرات قابل استفاده نبوده و موقتا در نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 به مرکز شهرضا مراجعه و ثبت نام نمودند و در ترم دوم سال 1377 دانشگاه پیام نور واحد سمیرم عملا شروع و از دانشجویان ثبت نام نمود
4-تملک سه هکتار زمین در منطقه بلوار آبشار جهت احداث فضای آموزشی طی قرارداد واگذاری اداره کل سازمان مسکن و شهرسازی استان پرداخت و مبلغ ریال به حساب اداره کل مسکن و شهرسازی بابت خرید زمین فوق
5-اجرای عملیات احداث فاز 1 ساختمان آموزشی در دو طبقه به مساحت 2300 متر مربع از سال 1379
6-بهره برداری از فاز 1 ساختمان آموزشی در سال 1384
7-با عنایت به اینکه عملیات اجرای فاز 2 ساختمان آموزشی می بایست شروع می شد و ساختمان خریداری شده توسط هیئت موسس دیگر کارایی چندانی جهت دانشگاه نداشت برای تامین اعتبار فاز 2 با مجوز دانشگاه فروخته شد
8-اجرای عملیات فاز 2 ساختمان آموزشی در دو طبقه به مساحت 2300 متر مربع از سال 1386
9-با توجه به دایر بودن رشته های اقتصاد کشاورزی و ایجاد مزارع نمونه جهت دروس عملی دانشگاه طی مکاتبات با اداره کل منابع طبیعی استان درخواست مجوز تملک 5/24 هکتار زمین از اراضی تنگ آهوان را نموده که مراحل تملک آن در دست پیگیری می باشد.
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما