كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
امور اداری دانشگاه پیام نور مرکز سمیرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

رهام پیرمرادیان

مسئول اداری

03153669890

2

مسلم صابری

نگهبان

03153669890

3

خیراتعلی طایی

نگهبان

03153669890

 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما