FA    [EN]
 
 
 
 
:.
قابل توجه دانشجویان گرامی
  • 1399/9/22 شنبه قابل توجه دانشجویان گرامی
    نحوه ارزشیابی دروس عمومی وتخصصی در پورتال دانشگاه پیام نور سمیرم قابل مشاهده می باشد با توجه به مرکز تعریف شده در سامانه lms میتوانید در مرکز مورد نظر ازنحوه ارزشیابی دروس خود اطلاع پیدا کنید
قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان گرامی